Prikazan jedan rezultat

FIRST DTC200/4 – DIFERENCIJALNI TERMOSTAT

17,000.00 DIN
Diferencijalni termostat koristi se da automatski uključuje i isključuje cirkulacionu pumpu ili elektromotoroni ventil u zavisnosti od odnosa temperature vode u sistemu i temperature vode u solarnom akumulacionom bojleru. DTC 200/4 Diferencijalni termostat, dizajniran za kontrolu zagrevanja akumulacionog bojlera sanitarne vode od strane jednog ili dva izvora toplote (solarni kolektori, kotlovi, toplotne pumpe). Za razliku od prethodnog isporučuje se sa četiri senzora. Može se kombinovati sa elektromotornim ventilom EMV110, cirkulacionim pumpama za svaki grejni krug.