Male litraže - Small line bez pritiska (4)

Male litraže-Small plus line pod pritiskom (6)