PEX-AL-PEX fi-16×2 x 200m WEGA

72.32 DIN
Pex-Al-pex su troslojne cevi koje se najčešće primenjuju za sisteme podnog grejanja.

PEX-AL-PEX fi-16×2 x 50m u izolaciji 6mm WEGA

127.39 DIN
Pex-Al-pex su troslojne cevi koje se najčešće primenjuju za sisteme podnog grejanja. U izolaciji 6mm bele boje.

PEX-AL-PEX fi-18×2 x 100m WEGA

94.40 DIN
Pex-Al-pex su troslojne cevi koje se najčešće primenjuju za sisteme podnog grejanja.

PEX-AL-PEX fi-18×2 x 50m u izolaciji 6mm WEGA

156.64 DIN
Pex-Al-pex su troslojne cevi koje se najčešće primenjuju za sisteme podnog grejanja. U izolaciji 6mm bele boje.

PEX-AL-PEX fi-20×2 x 100m WEGA

110.69 DIN
Pex-Al-pex su troslojne cevi koje se najčešće primenjuju za sisteme podnog grejanja.

PEX-AL-PEX fi-20×2 x 50m u izolaciji 6mm WEGA

179.61 DIN
Pex-Al-pex su troslojne cevi koje se najčešće primenjuju za sisteme podnog grejanja. U izolaciji 6mm bele boje.

PEX-AL-PEX fi-26×3 x 100m WEGA

198.41 DIN
Pex-Al-pex su troslojne cevi koje se najčešće primenjuju za sisteme podnog grejanja.

PEX-AL-PEX fi-26×3 x 50m u izolaciji 6mm WEGA

296.56 DIN
Pex-Al-pex su troslojne cevi koje se najčešće primenjuju za sisteme podnog grejanja. U izolaciji 6mm bele boje.